Huyện Quan Sơn tiêm mũi bổ sung cho 1.500 người đã tiêm mũi 2 vắc xin Vero cell

        ​Nhằm nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, huyện Quan Sơn đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở các lứa tuổi, nhằm đạt mức độ bao phủ vắc xin cho người dân ở các độ tuổi; bắt đầu triển khai tiêm mũi 3 bổ sung để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống.

        Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 10/01/2022, tại trạm y tế 12 xã, thị trấn triển khai tiêm mũi bổ sung phòng COVID-19 lần 1 cho 1.500 người bằng vắc xin Astra Zeneca cho các đối tượng đã tiêm mũi 2 vắc xin Vero cell, mũi bổ sung được tiêm sau khi tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell từ 28 ngày đến 3 tháng.

        Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của huyện chỉ đạo các địa phương, Trung tâm y tế huyện lập danh sách người cần tiêm liều bổ sung theo đúng quy định: Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác lịch tiêm chủng đến các đối tượng thuộc diện tiêm chủng; hướng dẫn những việc cần thực hiện trước, trong và sau khi tiêm để người được tiêm chủng hợp tác thực hiện; những người chưa được tiêm chủng yên tâm chờ được tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho người tiêm và người được tiêm vắc xin theo quy định.

       

         Tính đến ngày 10/1, toàn huyện tiêm 1 cho 29.705 người; tiêm mũi 2 là 27.103 người, tiêm mũi 3 là 5.918 người.

        Để công tác tiêm chủng mang lại hiệu quả và đúng thời gian đề ra, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức truyền tải thông điệp “Loại vắc xin tốt nhất là vắc xin được cấp phép, được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất” nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tiêm vắc xin, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là những người già neo đơn, bệnh nền, khuyết tật, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu đạt miễn dịch trong cộng đồng.

Thùy Chinh

Trung tâm VHTT, TT & DL