UBMTTQ huyện trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 2 cho 100 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở

​Chiều ngày 30/12/2021, UBMTTQ huyện tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 2 cho 100 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 25 triệu đồng/hộ từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

         

        Dự và trao tiền hỗ trợ có đồng chí Lê Đình Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Chủ tịch UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn.

        Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, qua rà soát năm 2021 trên địa bàn huyện có 100 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được thẩm định hỗ trợ xây dựng nhà ở bằng nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bắt đầu khởi công từ tháng 5/2021.

        Việc bình xét đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở diễn ra công khai, minh bạch. Ngoài kinh phí hỗ trợ, các gia đình được anh em dòng họ, chính quyền địa phương giúp đỡ các hộ bằng tiền, ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng nhà. Mẫu nhà được các gia đình xây dựng theo phong tục, tập quán của địa phương, phù hợp với điều kiện của hộ gia đình, nhưng chủ yếu là nhà xây, nhà sàn, nhà gỗ… Bằng cách làm linh hoạt, tích cực đến hết tháng 11/2021, 100% số nhà của hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ trên địa bàn huyện Quan Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

        Trước đó, để lấy kinh phí cho các hộ dân mua sắm nguyên vật liệu xây dựng nhà, UBMTTQ huyện đã trao hỗ trợ đợt 1 với 50% số tiền được hỗ trợ là 25 triệu đồng/hộ.

        Việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quan Sơn góp phần tạo thêm nguồn lực giúp cấp ủy, chính quyền và MTTQ thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thùy Chinh - Bá Thống

 

Trung tâm VHTT, TT & DL