Hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo thông tin năm 2018

Ngày 27-12, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo thông tin năm 2018. Trên 100 cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông các xã, thị trấn; cán bộ bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Đ/C:Lương Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lương Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung toàn huyện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều vẫn còn cao. Nguồn lực thực hiện giảm nghèo về thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu giảm nghèo nhanh và bền vững; chưa khơi dậy được sự tham gia chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân, của cộng đồng cùng nhau vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, cổ động trong triển khai thực hiện các chủ trương đường lối chính sách pháp luật nhà nước và địa phương trong phát triển kinh tê, xã hội với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chưa nhiều, chưa tác động sâu sắc đến người dân.

Tại lớp tập huấn các đồng chí lãnh đạo phòng văn hóa và Thông tin huyện đã giới thiệu hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền cổ động ở cơ sở; hoạt động của hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử xã, thị trấn; kỹ năng viết tin, bài, gương người tốt việc tốt cho chương trình truyền thanh, trang thông tin điện tử xã, thị trấn; công tác thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; Triển khai hướng dẫn Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện quy ước, hương ước.Trong thời gian một ngày, Hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo thông tin năm 2018 đã trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng cho cán bộ làm công tác truyền thông tại cơ sở để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020./.

 

Văn Thơ - Phòng VH&TT