Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

100%

I. HUYỆN ỦY

1. Đ/c Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Năm sinh: 1976; Quê quán: Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao Cấp

2. Đ/c Lương  Thị Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Năm sinh:  1976; Quê quán: Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao Cấp

3. Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV HU, Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy

Năm sinh:  1966; Quê quán: Phú Lệ, Quan Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Lý luận chính trị: Cao Cấp

4. Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT

Năm sinh: 1975; Quê quán: Xuân Thành,Thọ Xuân - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao Cấp

5. Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

Năm sinh: 1968; Quê quán: Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Lý luận chính trị: Cao Cấp

****************************************************************************************

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Hoàng Văn Sơn - UV BTV HU, Phó chủ tịch HĐND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1970; Quê quán: Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao Cấp

********************************************************************************

III. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 05/7/1977; Quê quán: Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao Cấp

2. Ông Chu Đình Trọng - UV BTV HU,  Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1977; Quê quán: Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao Cấp

3. Ông Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1982; Quê quán: Thiệu Trung - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Hồi Xuân - Quan Hóa

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
131 người đã bình chọn
1069 người đang online