Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 307/BC-UBND
Ngày ban hành 07/09/2020
Trích yếu Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực các lĩnh vực khác
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống