Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 917/UBND-YT
Ngày ban hành 13/08/2020
Trích yếu V/v tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực các lĩnh vực khác
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống