Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
292 người đã bình chọn
2307 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1689/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2023
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán kinh phí và phƣơng thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc thực hiện đào tạo nghề dƣới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 (thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS năm 2022)
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QD-PD-DT-lop-nghe-DTTS-2022-Gia-suc(24.10.2023_07h53p03)_signed.pdf
    °