Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
102 người đã bình chọn
2297 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                            TUẦN 25, TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 22/6/2018                    

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Phòng, ban tham mưu

 

Người chủ trì/tham dự

 

Thứ hai, ngày 18/6

 

07h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

Vũ Văn Đạt

PBT HU-CT UBND huyện

 

13h30

Làm việc với đoàn giám sát tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phòng Họp BTV Huyện ủy

VP HĐND&UBND, TC-KH, GD&ĐT

 

07h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

      

        Lương Tiến Thành

PCT TT UBND huyện

 

13h30

Làm việc với đoàn giám sát tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phòng Họp BTV Huyện ủy

VP HĐND&UBND, TC-KH, GD&ĐT

 

07h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện  

 

13h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

07h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

          

        Lương Thị Hạnh

PCT UBND huyện

 

13h30

 

Thứ ba, ngày 19/6

 

08h30

Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị triển khai, thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2018.

Bệnh viện Đa khoa huyện

PHòng Y Tế, BV ĐK

 

Vũ Văn Đạt

PBT HU-CT UBND huyện

 

13h30

Hội nghị Ủy viên UBND huyện

Hội trường nhà khách Lào

VP HĐND&UBND

 

15h00

Dự Hội nghị giao ban cụm ATLC-SSCĐ quý II năm 2018

Hội trường UBND xã Tam Thanh

 

 

 

07h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

          Lương Tiến Thành

PCT TT UBND huyện

 

13h30

Hội nghị Ủy viên UBND huyện

Hội trường nhà khách Lào

VP HĐND&UBND

 

07h30

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm tài chính (Tổ chức tầm nhìn)

Hội trường nhà khách Lào

Tầm nhìn

 

Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện  

 

13h30

Hội nghị Ủy viên UBND huyện

Hội trường nhà khách Lào

VP HĐND&UBND

 

07h30

Dự HN sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, XD XHHT 6 tháng đầu năm 2018

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Vp HĐND&UBND

       

         Lương Thị Hạnh

PCT UBND huyện

 

13h30

Hội nghị Ủy viên UBND huyện

Hội trường nhà khách Lào

VP HĐND&UBND

 

Thứ tư, ngày 20/6

 

07h00

Tiếp công dân

Trụ sở cơ quan

 

 

Vũ Văn Đạt

PBT HU-CT UBND huyện

 

13h30

 

 

 

 

 

07h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

Lương Tiến Thành

PCT TT UBND huyện

 

13h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

07h00

Kiểm tra công tác chi trả tiền bảo vệ rừng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

 

NN&PTNT

 

Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

 

13h30

 

07h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

Lương Thị Hạnh

PCT UBND huyện

 

13h30

 

Thứ năm, ngày 21/6

 

07h00

Tiếp doanh nghiệp

Trụ sở cơ quan

 

 

Vũ Văn Đạt

PBT HU-CT UBND huyện

 

14h00

Dự Hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Trung tâm HN huyện

VP HĐND&UBND

 

07h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

Lương Tiến Thành

PCT TTUBND huyện

 

14h00

Dự Hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Trung tâm HN huyện

VP HĐND&UBND

 

07h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

Nguyễn Văn Bình                                                                                                                                                                                       PCT UBND huyện

 

14h00

Dự Hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Trung tâm HN huyện

VP HĐND&UBND

 

07h30

Dự Đại hội ĐB Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quan Sơn, lần thứ III, NK 2018-2023.

Trung tâm HN huyện

VP HĐND&UBND

 

Lương Thị Hạnh

PCT UBND huyện

 

14h00

Dự Hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Trung tâm HN huyện

VP HĐND&UBND

 

Thứ sáu, ngày 22/6

 

07h00

 

Họp Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP huyện mở rộng

Hội trường nhà khách Lào

Phòng Y tế

 

Vũ Văn Đạt

PBT HU-CT UBND huyện

 

13h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

07h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

 

Lương Tiến Thành

PCT TT UBND huyện

 

13h30

 

 

07h00

 

Họp Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP huyện

Hội trường nhà khách Lào

Phòng Y tế

 

Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

 

13h30

 

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

 

07h30

 

Họp Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP huyện

Hội trường nhà khách Lào

Phòng Y tế

 

Lương Thị Hạnh

PCT UBND huyện

 

13h30

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan