Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
105 người đã bình chọn
2299 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                          TUẦN 42, TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 19/10/2018                 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Phòng, ban tham mưu

 

Người chủ trì/tham dự

Thứ hai, ngày 16/10

07h30-13h30

Đi học lớp bồi dưỡng dành cho lãnh đạo quản lý từ ngày 28/9 đến ngày 28/10 tại trường chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 

 

Vũ Văn Đạt

PBT HU-CT UBND

07h00

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

 

Lương Tiến Thành

PCT TT UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

07h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

 

Nguyễn Văn Bình                                                                                                                                                                                       PCT UBND huyện

13h30

07h00

Đi thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào cùng với đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

 

 

 

Lương Thị Hạnh

PCT UBND huyện

14h00

Thứ ba, ngày 16/10

07h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

 

       Lương Tiến Thành

PCT TT UBND huyện

13h00

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

07h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

 

 

Nguyễn Văn Bình                                                                                                                                                                                                            PCT UBND huyện

13h30

Dự Hội nghị Sơ kết “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019

Trung tâm HN 25B

 

Thứ tư, ngày 17/10

07h30

Dự Hội nghị BD chuyên đề về tình hình an ninh mạng và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

TP Thanh Hóa

VP HĐND&UBND

       Lương Tiến Thành

     PCT TT UBND huyện

13h00

07h30

Dự Hội nghị BD chuyên đề về tình hình an ninh mạng và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

TP Thanh Hóa

VP HĐND&UBND

 

 

Nguyễn Văn Bình                                                                                                                                                                                         PCT UBND huyện

13h00

Thứ năm, ngày 18/10

07h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

          Lương Tiến Thành

     PCT TT UBND huyện

13h00

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

07h30

Dự Đại hội Hội BTTT và trẻ mồ côi

Trung tâm HN huyện

VP HĐND&UBND

Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

13h00

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

Thứ sáu, ngày 19/10

07h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

 

Lương Tiến Thành

     PCT TT UBND huyện

13h00

07h30

Làm việc tại cơ quan

Công sở cơ quan

VP HĐND&UBND

Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

13h00