UBND XÃ SƠN THỦY HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 1 NĂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH "CHÍNH QUYỀN DÂN VẬN KHÉO"

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
100%

Sáng ngày 15/3/2023, UBND xã Sơn Thủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm thực hiện mô hình “Chính quyền dân vận khéo”. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; các đoàn thể xã Sơn Thủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Để triển khai thực hiện mô hình Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban dân vận tỉnh ủy, của huyện ủy, đồng thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, như: thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm “Chính quyền Dân vận khéo”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt các bước công khai, dân chủ trong việc triển khai kế hoạch kính tế - xã hội, quy hoạch phát triển xã từng giai đoạn, các công trình đầu tư phát triển hàng năm, công khai dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án phục vụ kinh tế dân sinh, vận động nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất, hiến cây mở rộng đường giao thông nội bản, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Lữ Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy báo cáo kết quả thưc hiện mô hình Chính quyền dân vận khéo

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn thủ tục hành chính, nội quy tiếp dân, các khoản phí, lệ phí theo quy định, bố trí đầy đủ các trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức theo tinh thần“5 biết, 3 không, 4 thể hiện”; “5 biết” biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn, “3 không” không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc, “4 thể hiện” tôn trọng trong giao tiếp, văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

Hàng tuần lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể luôn thu xếp thời gian xuống các bản tham gia hoạt động với người dân, lắng nghe phản ánh, đề xuất, kiến nghị của nhân dân, trực tiếp đối thoại giải quyết các vấn đề phát sinh tại bản.

Hàng tháng bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã đều tổ chức tiếp dân và đối thoại với nhân dân theo quy định, tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất, các đơn thư khiếu nại của công dân trên các lĩnh vực đúng thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp, trong năm qua không có vụ việc nổi cộm, bức xúc xảy ra đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân là điều kiện quan trọng cho sự ổn định và phát triển của xã. Xây dựng chương trình phối hợp giữa UBND với khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “chính quyền dân vận khéo vì nhân dân phục vụ”, hội nghị cũng đã thảo luận và xác định một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; xây dựng, thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định; thực hiện văn minh công sở; lịch tiếp công dân… Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã trao đổi một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trong thời gian tới. 

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” của xã Sơn Thủy. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương Nghị quyết của cấp ủy thành cơ chế chính sách để phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện đầy đủ cơ chế dân chủ ở cơ sở, công khai các chủ trương, chính sách các chương trình đề án phát triển kinh tế ở địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính đúng theo quy định của pháp luật, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ công chức, viên chức, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban chỉ đạo xã thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá cụ thể của mô hình trên địa bàn xã, kiện toàn nâng cao chất lượng Ban chỉ đạo mô hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ công chức đang tham mưu để thực hiện bộ phận một cửa; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từng bước quan tâm sắp xếp chỉnh trang phòng tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết công khai các nội dung liên quan đến yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hòm thư góp ý, công khai số điện thoại lãnh đạo xã để tiếp nhận và xử lý kịp thời kiến nghị phản ánh của người dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ; đối với mặt trận các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đổi mới các nôi dung hoạt động, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương.  

 

Hà Càng  

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Đảng bộ Công an huyện Quan Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025(02/06/2023 11:30 SA)

Đảng bộ xã Mường Mìn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V,...(31/05/2023 6:03 CH)

Đảng ủy xã Trung Tiến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng xã khóa III, nhiệm...(31/05/2023 5:43 CH)

Đảng ủy UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm...(31/05/2023 4:43 CH)

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại...(30/05/2023 1:51 CH)

Đảng ủy xã Tam Lư sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/05/2023 9:52 SA)

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ xã Sơn Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/05/2023 5:03 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" tại xã Trung Hạ(26/05/2023 2:28 CH)

Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Tam Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.(25/05/2023 6:10 CH)

Lễ an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm(25/05/2023 4:30 CH)

Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025(24/05/2023 6:26 CH)

UBND huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023(24/05/2023 3:27 CH)

Khai giảng lớp chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" năm 2023.(24/05/2023 9:49 SA)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    31 người đang online