Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND huyện Quan Sơn năm 2018

Đăng ngày 24 - 10 - 2018
100%

Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2018, đồng chí Lê Đức Bảy - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND huyện Quan Sơn năm 2018. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyên, lãnh đạo các phòng ban liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

          Theo báo cáo tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018. Kết quả có 100% phòng, bộ phận thiết lập bản phân công trách nhiệm, quyền hạn. Hầu hết các quy trình đã được kiểm soát, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008. Hiệu quả, hiệu lực của việc áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công việc quản lý, điều hành lãnh đạo cũng như các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản, hồ sơ công việc liên quan đến việc áp dụng theo tiêu chuẩn này; Các thủ tục hành chính đều được tích hợp và đưa vào xây dựng các quy trình giải quyết công việc, dẫn đến trách nhiệm được phân công rõ trong từng bước giải quyết công việc. Hệ thống tài liệu được xây dựng gắn liền với yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa và xử lý văn bản theo TD Office, Toàn thể cán bộ công chức đã thể hiện được ý thức tự giác, trách nhiệm trong công việc được giao và thường xuyên phải xem xét, đánh giá định kỳ, từ đó kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế nếu có.

          Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại các phòng ban chuyên môn, thành viên trong đoàn cũng đã nêu lên những tồn tại cần phải khắc phục, bổ sung của UBND huyện: Niêm yết mục tiêu chất lượng của các phòng chức năng và văn phòng HĐND - UBND huyện, trong mục tiêu chất lượng cần thể hiện rõ củ thể tỷ lệ, số lượng; kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của một số phòng ban còn hạn chế, dẫn đến kết quả công việc chưa cao. UBND huyện kiến nghị, đề xuất hàng năm các cơ quan cấp trên thường xuyên mở lớp tập huấn để nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ, quản lý cấp cơ sở; nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng được nâng cao, thực hiện hiệu quả hơn.

          Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Đức Bảy - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện trong quá trình áp dụng, vận dụng hiệu quả tiêu chuẩn ISO vào giải quyết công việc chuyên môn tại cơ quan. Đồng thời đồng chí lưu ý UBND huyện cần phải tích cực hơn nưa trong việc rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các quy trình, cải tiến cách lưu trữ hồ sơ theo hệ thống và khoa học tránh nhầm lẫn. Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá chéo từng bộ phận theo đúng quy trình tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

                                                  

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm chốt kiểm...(12/03/2020 3:34 CH)

  Tập trung triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp(03/03/2020 4:00 CH)

  Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 2 năm 2020(28/02/2020 3:55 CH)

  Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn công bố quyết định về công tác cán bộ(25/02/2020 10:26 SA)

  Trạm Y tế xã Na Mèo nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân(24/02/2020 10:57 SA)

  Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa: Trao hỗ trợ nhà nhân ái tại xã Sơn Thủy(19/02/2020 10:44 SA)

  Họp trực tuyến bàn về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.(16/02/2020 10:40 SA)

  Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư bản Sa Ná(05/10/2019 9:45 SA)

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc tại xã Tam Thanh(04/10/2019 9:56 SA)

  UBND huyện hướng dẫn thực hiện việc rà soát hộ DTTS nghèo thiếu đất ở, đất sản xuất và triển khai...(24/09/2019 9:01 SA)