Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
104 người đã bình chọn
526 người đang online

Huyện Quan Sơn hoàn thành giai đoạn 1 cuộc tổng điêu tra kinh tế năm 2017

Đăng ngày 09 - 06 - 2017
100%

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/3 đến 30/7/2017. Hiện nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Sơn đang tích cực tổ chức các bước tổng điều tra đảm bảo thông tin chính xác, đúng thời gian theo quy định.

Tổ giúp việc hoàn thành giai đoạn 1 cuộc tổng điêu tra kinh tế năm 2017

 Để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, huyện Quan Sơn đã  thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã. 13 điều tra viên được các xã, thị trấn lựa chọn trực tiếp làm công tác thu thập thông tin tại cơ sở đều là những người có trình độ và kinh nghiệm trong công tác điều tra. Sau khi nhận được hướng dẫn của tỉnh, BCĐ cấp huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đồng thời cấp phát đầy đủ các loại tài liệu, văn phòng phẩm các loại phiếu điều tra, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác tổng điều tra tại địa bàn. Huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cho các đối tượng điều tra và nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, trên cơ sở đó có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp thông tin cho các điều tra viên đảm bảo trung thực, khách quan giúp đỡ các điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được triển khai thực hiện  trên phạm vi toàn quốc theo 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến 30/5/2017  thực hiện thu thập thông tin về khối doanh nghiệp và các cơ quan hành chính, sự nghiệp; Giai đoạn 2, từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2017, sẽ thực hiện thu thập thông tin về khối cá thể và cơ sở tôn giáo. Theo kết quả điều tra giai đoạn 1 huyện Quan Sơn có 27 doanh nghiệp, 136 đơn vị hành chính sự nghiệp. Xác định đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính sự nghiệp, cơ sở tôn giáo.... qua đó đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước từ đó làm sơ sở để xây dựng kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nên các điều tra viên, và đối tượng điều tra trên địa bàn huyện đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai các bước điều tra chính xác, đúng thời gian theo quy định.
Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, sự tham gia ủng hộ của các đối tượng thuộc diện điều tra. Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Quan Sơn năm 2017 sẽ đạt kết quả tốt theo mục tiêu đã đề ra./.
 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Quan Sơn: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018(19/09/2018 7:20 SA)

  Triển khai Kế hoạch số 124-KH/HU của ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của...(28/08/2018 3:18 CH)

  Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân tháng 8 năm 2018(24/08/2018 3:30 CH)

  Tập huấn kiến thức pháp luật và triển khai đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật...(23/08/2018 9:59 SA)

  Quan Sơn: Sập nhà do ảnh hưởng cơn bão số 4(18/08/2018 2:04 CH)

  Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, nhiều bản của huyện Quan Sơn bị cô lập(17/08/2018 1:55 CH)

  Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office)(13/08/2018 8:09 SA)

  Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Sơn Điện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(11/08/2018 7:58 SA)

  UBND huyện tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018(10/08/2018 7:53 SA)

  UBND huyện bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người...(10/08/2018 7:36 SA)