Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
104 người đã bình chọn
515 người đang online

Sơ kết công tác Văn hóa – Thông tin 6 tháng đầu năm2017 và đánh giá thực trạng truyền thanh cơ sở.

Đăng ngày 27 - 06 - 2017
100%

Chiều ngày 16/6, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hóa – thông tin 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và đánh giá thực trạng, tìm giải pháp hoạt động truyền thanh cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện, các thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện và Phó chủ tịch UBND, công chức văn hóa các xã, thị trấn.

 Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác văn hóa và thông tin của huyện đã bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị và thông tin tuyên truyền kịp thời về Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của huyện. Thực hiện hiện tốt các hoạt động và các phong trào theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển về chất lượng và hiệu quả của các danh hiệu văn hóa trong phong trào được nâng cao. Phong trào đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình  hành động cách mạng, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tác ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có những chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 70% hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 1 bản đăng ký xây dựng bản văn hóa, 3 đơn vị đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa. Thông báo kết quả được công nhận danh hiệu văn hóa và hướng dẫn tổ chức đón nhận 7 bản, 1 cơ quan và 1 xã đạt danh hiệu văn hóa năm 2016; 7 bản đạt danh hiệu văn hóa giai đoạn 2014-2016, 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2016. Đến nay, toàn huyện có 99 bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa trong đó có 48/59 bản, khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa, 34/39 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 1/12 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (xã Tam Lư).   Công tác quản lý di tích, lễ hội,  thông tin truyền thông đều đạt kết quả tốt, Tổ chức thành công lễ hội Mường Xia năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm tổ chức thành công được 4 giải thi đấu thể thao nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện Quan Sơn lần thứ 6, thu hút hàng nghìn lượt vận động viên tham gia, hiện đã có 11/13 xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cơ sở, các chỉ tiêu về TDTT quần chúng đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Về hoạt động truyền thanh cơ sở, toàn huyện có 13 Đài truyền thanh xã, thị trấn. Trong đó, có 11 Đài truyền thanh cơ sở truyền dẫn vô tuyến FM (không dây), 2 Đài truyền thanh cơ sở truyền dẫn tín hiệu hữu tuyến (Thị trấn Quan Sơn, xã Tam Thanh). Hiện nay, có 3 Đài truyền thanh xã hỏng hoàn toàn (Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Thủy), 2 đài xã  đã hỏng một số bộ phận chưa được khắc phục nên ngừng hoạt động ( Trung Thượng,  Sơn Hà). Hoạt động của đài truyền thanh cơ sở chủ yếu là thu, phát sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh của tỉnh, của huyện và phát những thông báo của địa phương, chưa xây dựng được nội dung chương trình truyền thanh của xã, thị trấn để thông tin cho nhân dân. Hoạt động Đài truyền thanh cơ sở một số xã chưa duy trì thường xuyên lịch tiếp âm, phát sóng và chưa bảo dưỡng định kỳ, chưa chủ động sữa chữa, khắc phục kịp thời khi các thiết bị hư hỏng.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chí đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện yêu cầu thành viên BCĐ huyện và các xã, thị trấn phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn hạn chế của đơn vị địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao năm 2017. Đồng chí yêu cầu nhiệm vụ cụ thể phòng Văn hóa và Thông tin tích cực tham mưu cho thường trực UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa và Thông tin, hướng dẫn chỉ đạo nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa găn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng các điểm đến du lịch huyện Quan Sơn để kết nối tour du lịch Quan Sơn – Viêng Say. Đối với Đài TT-TH huyện động chí yêu cầu phối hợp với cấc xã, thị trấn rà soát, đánh giá hệ thống truyền thanh cơ sở để khắc phục, hướng dẫn cho các xã, thị trấn xây dựng quy chế hoạt động của truyền thanh cơ sở, đồng thời tập trung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho xã, thị trấn và cử cán bộ phụ trách Truyền thanh cơ sở , thường xuyên tổ chức giao ban công tác truyền thanh trong huyện định kỳ. Đối với Trung tâm VHTT-TDTT huyện đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2017 bám sát vào nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt, trong đó cần phối hợp tham mưu cho UBND huyện tập trung tổ chức Đại hội TDTT huyện Quan Sơn lần thứ 6 thành công. Đối với công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trung tâm VHTT-TDTT huyện có trách nhiệm hướng dẫn công tác tổ chức đăng ký và lễ đón nhận danh hiệu văn hóa, tập luyện dàn dựng chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm và các hoạt động của huyện yêu cầu, hướng dẫn cho xã, thị trấn các phong trào văn nghệ, TDTT cơ sở. Đối với các xã, thị trấn đồng chí Lương Thị Hạnh, phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền về văn hóa thông tin đặc biệt tập trung công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu các xã đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao đầu năm về văn hóa và thông tin. Tổ chức thực hiện nghiêm về tiếp âm, phát sóng và xây dựng chương trình phát thanh cơ sở, đối với đơn vị bị hư hỏng thiết bị truyền thanh cần sữa chữa kịp thời. Đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn cần tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn, kiểm tra đanh gia chất lương danh hiệu gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa. Tập trung chỉ đạo tiếp tục lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ với các phong trào cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình của Phong trào TDĐKXDĐSVH theo kế hoạch đề ra./.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Quan Sơn: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018(19/09/2018 7:20 SA)

  Triển khai Kế hoạch số 124-KH/HU của ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của...(28/08/2018 3:18 CH)

  Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân tháng 8 năm 2018(24/08/2018 3:30 CH)

  Tập huấn kiến thức pháp luật và triển khai đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật...(23/08/2018 9:59 SA)

  Quan Sơn: Sập nhà do ảnh hưởng cơn bão số 4(18/08/2018 2:04 CH)

  Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, nhiều bản của huyện Quan Sơn bị cô lập(17/08/2018 1:55 CH)

  Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office)(13/08/2018 8:09 SA)

  Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Sơn Điện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(11/08/2018 7:58 SA)

  UBND huyện tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018(10/08/2018 7:53 SA)

  UBND huyện bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người...(10/08/2018 7:36 SA)